Råd och tips

På vårt snickeri i Småland snickrar vi dörrar av trä. Ett levande material som klarar alla typer av väderförhållanden. Men för att förlänga din dörrs livstid ytterligare finns det vissa råd och tips som kommer att säkerställa att din dörr klarar alla typer av påfrestningar – år efter år.

Före dörrmontering

När din nya dörr levereras till dig är det viktigt att du kontrollerar dörren utvändigt innan du kvitterar leveransen. Upptäcker du mot förmodan en transportskada ska du notera det på fraktsedelns kvittensdel samtidigt som chauffören skriver under på att din leverans är skadad. Anmärkningen behöver inte vara detaljerad, men den krävs för att skadan skall kunna regleras.

Dessa regler för leveranskontroll gäller även om det är din snickare eller en familjemedlem som tar emot leveransen.
Efter leveransen har du fyra dagar på dig att anmäla andra eventuella defekter. Men återförsäljaren kan bara ta tillbaka din retur om dörren inte har monterats upp. Kontrollera därför din leverans noggrant innan det är dags att montera dörren.

Produkterna skall under lagring, hantering och montering skyddas mot nederbörd, markfukt eller smuts. Hantering av både in eller ytterdörrar ska ske med varsamhet så att de inte skadas. Om du har möjlighet är det en fördel om dina nya dörrar förvaras inomhus i ett uppvärmt utrymme där minimitemperaturen är 18°C. Ställ då din dörr stående på kant (ej liggande).

Observera att:

  • Lokalen skall vara väl ventilerad.
  • Luftfuktigheten ska hållas låg.
  • Produkterna skall placeras på högkant på plant underlag minst 100 mm över golv. Kontrollera även att beslagen inte skadar övriga produkter eller tillbehör.

Vid dörrmontering

För att garantin ska gälla är det viktigt att du följer våra monteringsanvisningar noggrant.

Skyddsplatsen som sitter på dörrbladet vid leverans ska tas bort så snart dörren är uppmonterad. Risken finns annars att ytan bli missfärgad. Som en förebyggande åtgärd på målade produkter rekommenderar vi att du polerar dörrbladet med vanligt bilvax som är avsett för metalliclack (eftersom den typen av vax inte innehåller silikon). Alla ytterdörrar i trä ska ytbehandlas direkt efter montering med den olja som medföljer vid leverans för att garantierna skall gälla. Därefter skall dörren underhållas regelbundet upp till 1-2 ggr per år eller efter behov. Först då gäller de garantier som följer med dörren vid leverans. Läs mer om underhåll under rubriken Skötsel- och underhållsanvisningar

Dörrar och sidoljus av obehandlad furu ska ytbehandlas med trälasyr före montering (både dörrblad och karm). Behandlingen upprepas vid behov. Observera att obehandlade furuprodukter inte får täckmålas.

En produkt från SnickarPer tillverkas av förstklassiga material. För att den ska behålla sin finish över lång tid behöver den precis som ett barn både omsorg och underhåll. Regelbundet underhåll är dessutom en förutsättning för att garantierna skall gälla.

Placeringen är avgörande för vilket underhåll din dörr, port eller sidoljus kommer att behöva. I ett utsatt läge måste underhåll ske ofta för att dörren ska klara påverkan av regn, vind och sol. Mera om underhållsintervall kan du läsa i SnickarPers anvisningar för skötsel och underhåll.

Dörrbladet kan efter en tid behöva efterjusteras. Nedan finner du monteringsanvisningar för ytter- och innerdörr. Observera att monteringsanvisningarna måste följas noggrant för att garantier ska gälla.

Nedan finner du våra anvisningar för skötsel och underhåll.

 

När det är dags för ommålning ska du följa färgtillverkarens anvisning.

Upp