Före dörrmontering.

Kontrollera dörren som leveras till dig. 

När din nya dörr levereras till dig är det viktigt att du kontrollerar dörren utvändigt innan du kvitterar leveransen. Upptäcker du mot förmodan en transportskada ska du notera det på fraktsedelns kvittensdel samtidigt som chauffören skriver under på att din leverans är skadad. Anmärkningen behöver inte vara detaljerad, men den krävs för att skadan skall kunna regleras.

Dessa regler för leveranskontroll gäller även om det är din snickare eller en familjemedlem som tar emot leveransen. Efter leveransen har du fyra dagar på dig att anmäla andra eventuella defekter. Men återförsäljaren kan bara ta tillbaka din retur om dörren inte har monterats upp. Kontrollera därför din leverans noggrant innan det är dags att montera dörren.Förvara din dörr på rätt sätt.

Produkterna skall under lagring, hantering och montering skyddas mot nederbörd, markfukt eller smuts. Hantering av både in eller ytterdörrar ska ske med varsamhet så att de inte skadas. Om du har möjlighet är det en fördel om dina nya dörrar förvaras inomhus i ett uppvärmt utrymme där minimitemperaturen är 18°C. Ställ då din dörr stående på kant (ej liggande).

Observera att:
Lokalen skall vara väl ventilerad.
Luftfuktigheten ska hållas låg.
Produkterna skall placeras på högkant på plant underlag minst 100 mm över golv. Kontrollera även att beslagen inte skadar övriga produkter eller tillbehör.Vid dörrmontering.

För att garantin ska gälla är det viktigt att du följer våra monteringsanvisningar noggrant.

Som en förebyggande åtgärd på målade produkter rekommenderar vi att du polerar dörrbladet med vanligt bilvax som är avsett för metalliclack (eftersom den typen av vax inte innehåller silikon). Alla ytterdörrar i trä ska ytbehandlas direkt efter montering med den olja som medföljer vid leverans för att garantierna skall gälla. Därefter skall dörren underhållas regelbundet upp till 1-2 ggr per år eller efter behov. Först då gäller de garantier som följer med dörren vid leverans. Läs mer om underhåll under rubriken Skötsel- och underhållsanvisningar. Dörrar och sidoljus av obehandlad furu ska ytbehandlas med trälasyr före montering (både dörrblad och karm). Behandlingen upprepas vid behov. Observera att obehandlade furuprodukter inte får täckmålas.

Ta hand om din dörr.

En produkt från SnickarPer tillverkas av förstklassiga material. För att den ska behålla sin finish över lång tid behöver den precis som ett barn både omsorg och underhåll. Regelbundet underhåll är dessutom en förutsättning för att garantierna skall gälla

Placering.

Placeringen är avgörande för vilket underhåll din dörr, port eller sidoljus kommer att behöva. I ett utsatt läge måste underhåll ske ofta för att dörren ska klara påverkan av regn, vind och sol. Mera om underhållsintervall kan du läsa i SnickarPers anvisningar för skötsel och underhåll.

Montering, justering och efterjustering

Dörrbladet kan efter en tid behöva efterjusteras. Nedan finner du monteringsanvisningar för ytter- och innerdörr. Observera att monteringsanvisningarna måste följas noggrant för att garantier ska gälla.

Montering/justering ytterdörr

Montering/justering Pivotdörr

Montering infälld skjutdörr

Montering utanpåliggande skjutdörr

Justering dolda gångjärn innerdörrSkötsel- och underhållsanvisningar

Nedan finner du våra anvisningar för skötsel och underhåll.

Skötsel ytterdörr

Skötsel innerdörr
Information från färgtillverkare

När det är dags för ommålning ska du följa färgtillverkarens anvisning.

Akzo Nobel underhåll ytterdörrar

Akzo åldring av målade ytor